2017年5月8日月曜日

県ユースU10西尾張大会

県ユースU10西尾張大会
3-1  FC市江
2-0  尾張クラブ
FM
1-1  FC市江
0-9 尾張クラブ